Vindkraftverk på Billingen

Skara kommun planerar att uppföra 6 st 190 m höga vindkraftverk mitt under fågelsträcket mellan Hornborgasjön och sjön Östen På nya biblioteket i Skara har Samhällsbyggnadskontoret nu ställt ut en fördjupad översiktsplan för vindkraft på Nordbillingen. Vi som undertecknat denna insändare har tidigare framfört synpunkter på projektet med hänvisning till att vi redan har tillräckligt med el i Sverige och att de planerade verken inte reducerar några koldioxidutsläpp i vårt land. Vi anförde vidare synpunkter på placeringen under fågelsträcket mellan Hornborgasjön och sjön Östen, på effekterna på landskapsbilden och på de undermåliga reglerna för ljudstörningar från vindkraftverk som orsakar väsentliga olägenheter på många håll i landet.. Den invändning som man från kommunens sida tog fasta på var våra synpunkter på landskapsbilden. En framtida världsarvsansökan för kambriosilurområdet i centrala Skaraborg kan mycket väl försvåras om storskaligt vindbruk ökar i området. Stora Alvaret och Ottenby på Öland kan av den anledningen förlora sin status som världsarv. Nu skall de tidigare planerade sju 150 m höga verken på Nordbillingen i stället bli sex 190 m höga verk. Den fördjupade landskapsanalysen som medföljer översiktsplanen visar att verken kommer att synas vida omkring. I Samhällsbyggnadskontorets kommentarer avvisades våra synpunkter med konstaterandet att man vid en sammanvägning av motstående intressen på en generell nivå, ändå anser att fördelarna med vindbruket väger tungt. Det anmärkningsvärdiga är att den bild som pryder den fördjupade översiktsplanen och som har namnet Axevalla hed 07 är identisk med den bild man visade när verken var 150 m höga. Man vill med andraord inte visa hur det verkligen kommer att se ut? De nya verken kommer att förvandla mer än 80 hektar av Nordbillingen till industrimark och de kommer att dominera landskapsbilden i mycket stora delar av Västergötland. Vårt påpekande att de tilltänkta vindkraftverken inte reducerar några koldioxidutsläpp i Sverige har man inte tagit till sig. Man hänvisar till Energimyndigheten och menar att användningen av elenergi inte längre enbart är en nationell angelägenhet. Det nordiska elsystemet har förbindelser till bl.a. Tyskland. Det är naturligt att vissa områden med bra förutsättningar för storskaligt vindbruk exporterar el till andra. Innebörden av denna synpunkt från Samhällsbyggnadskontoret är att vi skall föröda omistliga naturvärden på Billingen för att hjälpa Tyskland att komma tillrätta med sin elförsörjning när man nu råkat in i problem efter beslutet att stänga de egna kärnkraftverken. Man talar inte om att vi måste bygga ut nätkapaciteten söderut med den här politiken och att långa transporter av el också orsakar transportförluster. Det är avsevärt billigare att bygga ut vindkraften i Tyskland och då slipper vi att subventionera mer vindkraftutbyggnad i Sverige med elcertifikat. Bengt Lindhé Göran Holm

Flytta/placera pratbubblan på bilden med musen

Skriv text till din pratbubbla

Shape:
 
Skrivet av Nils Ronquist, den 19. apr, 2013
Hej!
Läs SvD:s brännpunkt om vindkraft skriven av några kristdemokrater.
Hälsningar nils
E-post:

Senaste kommentarer

08.03 | 11:04

Hej igen, här är en länk till vår inlaga till rätten där vi referera till dig bl.a.
Hoppas att du inte misstycker att vi refererar till dina erfarenheter.
https://www.dropbox.com/s/sjfrqor62ufy0e6/F%C3%B6rel%C3%A4ggandesvar%205.pdf?dl=0

...
16.02 | 23:16

Hej, vi har använt citat av dig och Göran Holm i en inlaga till Mark&Miljödomstolem i Vänersborg vill ge er kopia och behöver emailadresserna.
Tack för hjälpen

...
12.01 | 11:11

Tusen tack Docent Bengt Lindhe!

...
11.01 | 20:07

Tack för det!!
Bengt Lindhé

...